top of page

Motocross

NybroMK Motocrossbana​

 

 

Det kan förekomma att banan stängs för att banan används till diverse evenemang, eller p.g.a. dåligt väder eller att träningsvärd saknas.
Har du långt att köra, håll utkik här på hemsidan eller Facebook,
där vi meddelar förändring av öppettider.

För att träna på banan betalar man antingen
avgiften för träning vid varje tillfälle, eller löser ett träningskort.

Träningsavgift enskilt träningstillfälle:

Lilla banan:                               50 kr
Stora banan, 65 cc - 85 cc:     100 kr
Stora banan, 125 cc - 450 cc: 150 kr

Träningskort

För att lösa träningskort krävs medlemskap i Nybro MK 250 kr/år.

För 2024 kan du med tränigskort tilldelas en eller flera lördagar att ställa upp som träningsvärd. Vi ser också gärna att du ställer upp på arbetsdagar.

Bli Medlem


 

TÄNK PÅ ATT: 

 • Anmäla dig till träningsvärden

 • Håll koll på ljudnivån i era ljuddämpare 

 • All körning i depån är förbjuden

 • Det är krav på att miljömatta ALLTID ska användas

 • Generellt förbud mot 4-hjulingar och PIT-bikers gäller för stora och lilla banan , dispens ges av styrelsen

Skiss nybro crossbana
bild nybro crossbana
Miljstation.jfif

Miljöpolicy

Miljöregler för Nybro Motorklubb

 • Du måste ha tankmatta med minimum mått 80 x 200cm.

 • Tänk på skicket på din ljuddämpare så att du undviker onödigt buller.

 • Bensin och oljor får inte tömmas direkt på marken. Om olyckan är framme
  får ni ta hand om den förorenade sanden/jorden och lägga den på anvisad
  plats samt meddela träningsansvarig.

 • Tvättning av crosscykel och tankmatta i depån är förbjuden.

 • Sopor och miljöfarligt avfall töms på anvisad plats.

 • Se till att området hålls snyggt och städa upp efter dig.

Hitta hit

Hanes väg 72

382 92 Nybro

Google Maps

bottom of page