Miljöpolicy

Miljöregler för Nybro Motorklubb

  • Du måste ha tankmatta med minimum mått 80 x 200cm.
  • Tänk på skicket på din ljuddämpare så att du undviker onödigt buller.
  • Bensin och oljor får inte tömmas direkt på marken. Om olyckan är framme får ni ta hand om den förorenade sanden/jorden och lägga den på anvisad plats samt meddela träningsansvarig.
  • Tvättning av crosscykel och tankmatta i depån är förbjuden.
  • Sopor och miljöfarligt avfall töms på anvisad plats.
  • Se till att området hålls snyggt och städa upp efter dig.

 

Miljöansvarig:                    Vid olycka/frågor

Pär malm                       Ring: 070-5629368

Miljöstation