Bli medlem i Nybro MK 

Bästa medlem

Nybro Motorklubb har de senaste 10 åren genomgått en positiv utveckling med tanke på vårt 
medlemsantal. Vi har, och har haft samma antal medlemmar, ca. 100 stycken under de gångna 
åren. Några av alla de projekt som vi genomfört är:
vatten och avlopp, nya duschar och WC, utökning av depå, automatbevattning, breddning och 
ombyggnad av bana m.m. Alla dessa förändringar är stora projekt som har krävt mycket arbete 
för att genomföra med begränsade ekonomiska resurser. Ett stort tack till alla som varit 
delaktiga med eget arbete eller sponsring av något slag.


Iden med en ideell förening är att alla medlemar drar sitt strå till stacken, en del mindre en del 
mer, men att man som medlem känner ett personligt ansvar för att driva föreningen vidare 
och gärna uteckla den till något ännu bättre. Det är medlemmarna som är föreningen, inte 
styrelsen inte heller kommunen eller SVEMO eller någon annan. Bara du som medlem. 
Tyvärr finns en negativ trend i medlemars vilja att vara delaktiga i att driva en ideell förening. 
Detta gäller inte bara Nybro Motorklubb och inte heller bara föreningar som sysslar med 
motorsport, utan är en allmän trend.


På önskelistan för de närmast kommande åren finns bland annat, tvättanläggning för MC, ny 
start med ny grind, breddning av bana, utrustning för transponder, utveckling av barn och 
ungdoms sektionen m.m. Och kanske vi om några år kan arrangera lite större tävlingare, öka 
antal medlemmar, öka antalet licensierade förare som representera Nybro MK. 
Vi hoppas att du vill vara delaktig i denna utveckling.


I ett försök att få medlemmar i Nybro Motorklubb att engagera sig i sin förening, och då frivillig 
väg inte verkar fungera kommer vi att via avgifter försöka öka engagemanget. Vi har därför 
infört ett träningskort där avgiften kommer att återbetalas med ca. 45% vid utfört åtagande. 
Vi har valt att lägga kostnaden på träningskort för stora MX banan och följaktligen 
gäller då ”återbetalningsregeln” endast träningskort för stora MX banan. Tanken är att 
kostnaden för ett medlemskap med träningskort för stora MX banan skall vara ca. 1.500 kr 
per år vid fullgjort åtagande.